Tầm nhìn của tù trưởng

Có một vị tù trưởng đi tham quan một hòn đảo ở nước Anh. Sau khi trở về, mọi người hỏi ông về tình hình ở đó. Tù trưởng nghĩ một lúc rồi trả lời: “Người ở đó là người nước Anh”.

Tù trưởng nói không sai, nhưng cái ông chú ý chỉ có điều đó, còn những cái khác thì ông lại bỏ qua.

Đó chính là tầm nhìn.

Có một lần. Daisaku hỏi Toynbee: “Nếu như được chọn thời gian và địa điểm ra đời, ông sẽ chọn khi nào và ở đâu?”. Cả hai đều là bậc thầy lớn trên thế giới. Một người là nhà Triết học, một người là nhà Sử học. Toynbee nói: “Nếu như thời gian có thể quay lại, tôi nguyện sinh vào thời trước công nguyên, tại nơi là giao điểm của văn mình châu Ân và văn minh châu Á. Đây cchinsh là nơi tụ hội ở khu vực này và lan rộng toàn thế giới. Bởi vì khi sinh vào thời kỳ này, tôi có thể quan sát một cách chính xác sự ảnh hưởng của các hình thái văn minh của thế giới đối với nhân loại.

 

Bài  học triết lý

 

Một người suốt ngày chỉ mải mê với thú vui giải trí cho dù có nói chuyện trên trời, dưới bể thì cá mà anh ta theo đuổi không vượt qua nổi những thứ tầm thường. Vì thế, chúng ta không thể mong đợi họ làm được việc gì lớn.  

Tin cùng chuyên mục