Trí tuệ của nhà thông thái

Tiếp đó, một nhà thông thái lý giải giấc mơ khác lại được triệu đến. Nghe nhà vua kể xong giấc mơ của mình, ông ta liền nói: “Thưa đức vua, người thật là may mắn, người sẽ sống lâu hơn tất cả mọi người trong gia đình”.

Có một ông vua mơ thấy răng của mình bị rụng hết. Khi tỉnh dậy, ông liền mời một nhà thông thái lý giải giấc mơ tới để hỏi ông ta xem giấc mơ có ý nghĩa gì?

Nhà thông thái nói: “Tâu nhà vua, đây quả là điềm dữ, mỗi một cái răng rụng đều đại diện cho cái chết của một người trong gia đình vua”.

Nghe thế, nhà vua tức giận quát to: “Cái gì, lão già to gan! Quân đâu, đánh tên này 50 roi cho ta”.

Tiếp đó, một nhà thông thái lý giải giấc mơ khác lại được triệu đến. Nghe nhà vua kể xong giấc mơ của mình, ông ta liền nói: “Thưa đức vua, người thật là may mắn, người sẽ sống lâu hơn tất cả mọi người trong gia đình”.

Nét mặt nhà vua trở nên vui vẻ: “Cảm ơn người, ngươi hãy lập tức cùng người hầu của ta đến kho lấy 50 lạng vàng”.

Trên đường đi, người hầu nói với nhà thông thái này: “Tôi thấy những lời giải thích của ông hoàn toàn giống với người thứ nhất”. Nhà thông thái trả lời một cách thông minh: “Có rất nhiều cách để diễn đạt một sự thực, vấn đề là nói như thế nào”. Nói xong, ông ta vui vẽ lĩnh 50 đồng tiền vàng.

Bài học triết lý:

Nhà thông thái không hề thay đổi ý nghĩa của giấc mơ. Ông ta chỉ thay đổi cách diễn đạt kết quả của giấc mơ đó mà thôi. Do vậy, hãy tự lựa chọn một cách nói thông minh để thay đổi cái nhìn vói sự thật lạc quan hơn.

Tin cùng chuyên mục