Trí tuệ của rùa thần

Sau khi có được con rùa này, quốc vương mấy lần định giết nó, lấy mấy lần muốn nuôi nó, trong lòng luôn do dự. Cưới cùng, ông đành phải mời thầy bói đến để quyết định. Thầy bói liền phán: “Giết con rùa này để làm vật xem bói, đây sẽ là một điều may mắn”. Nghe vậy, quốc vương liền ra lệnh cho giết chết rùa trắng, moi ruột gan, dùng mai của nó để xem bói. Tổng cộng xem 72 lần và quả nhiên lần nào cũng linh nghiệm.

Một con rùa thần bị người đánh cá bắt được, nó liền hiện về trong giấc mơ của quốc vương.

Đêm đó, quốc vương nằm mơ thấy một người đầu tóc bù xù đang thập thò ở cửa và nói với ông rằng: “tôi sống ở trong một cái đầm tên là Tể Lộ. Tôi thay thủy thầ đi sứ ở sông, trên đường đi thì bị một người đánh cá tên là Dư Thả bắt”.

Buổi sáng thức dậy, quốc vương nghĩ đến giấc mơ thấy rất kỳ lạ, liền cho gọi thấy bói đến lý giải. Thầy bói nói: “Đó là rùa thần thác mộng tới quốc vương đó ạ”.  

Quốc vương bèn nói với các quan: “Ở chỗ của ngư dân, có ai tên là Dư thả không?”. Các quan trả lời: “Bẩm quốc vương, quả thật là có một người tên là Dư Thả”. Sau đó, quốc vương ra lệnh cho quân lính truyền người này đến.

Hôm sau, Dư Thả đến hoàng cung, quốc vương liền hỏi anh ta: “Trong lúc đánh cá, anh đã bắt được thứ gì?”. Dư Thả đáp: “Con dùng lưới để đánh cá và bắt được một con rùa trắng to, lưng và thân rùa dài 5 thước”. Quốc vương liền lệnh cho người đánh cá mang rùa đến. Người đánh cá vội vàng về nhà đem rùa trắng đến dâng quốc vương.

Sau khi có được con rùa này, quốc vương mấy lần định giết nó, lấy mấy lần muốn nuôi nó, trong lòng luôn do dự. Cưới cùng, ông đành phải mời thầy bói đến để quyết định. Thầy bói liền phán: “Giết con rùa này để làm vật xem bói, đây sẽ là một điều may mắn”. Nghe vậy, quốc vương liền ra lệnh cho giết chết rùa trắng, moi ruột gan, dùng mai của nó để xem bói. Tổng cộng xem 72 lần và quả nhiên lần nào cũng linh nghiệm.

Bài học triết lý

Con rùa trong câu chuyện này có khả năng thác mộng cho quốc vương nhưng lại không có khả năng tự thoát khỏi lưới của người đánh cá. Trí tuệ của nó có thể đạt 72 lần xem bói đều linh nghiệm nhưng lại không thể tránh khỏi bị mổ bụng moi gan. Kẻ thông minh cũng có giới hạn, trí tuệ có giỏi đến đâu cũng có những việc không theo ý muốn.  

Tin cùng chuyên mục